Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Zaštita okoliša

Izrada:

  • planova gospodarenja otpadom
  • elaborata zaštite okoliša i studija o utjecaju na okoliš
  • prijavnih listova (ispunjavanje)
  • plana intervencija u zaštiti okoliša