Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Zaštita od požara

Osposobljavanje:

Pregled i ispitivanje:

Ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

Što obuhvaća provjeru:

 • ispravnosti hidrantske mreže
 • ispravnosti vatrodojavnog sustava
 • ispravnosti sprinkler instalacije
 • ispravnosti drencher instalacije
 • ispravnosti halonske instalacije
 • ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
 • ispravnosti sustava plinodetekcije
 • funkcionalnosti protupožarnih vrata
 • funkcionalnosti automatske instalacije protupožarnih klapni

Ispravnosti električnih instalacija

Ispravnosti sustava zaštite od munje (gromobranskih instalacija)

Ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete

Ispravnosti tipkala za isključivanje električne energije u slučaju nužde

Zaštite od statičkog elektriciteta

Izrada:

 • procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • pravilnika zaštite od požara
 • plana zaštite od požara
 • elaborata o opremi objekata i postrojenja znakovima sigurnosti i znakovima općih informacija
 • plana evakuacije i spašavanja
 • prijedloga mjera zaštite od požara