Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Referentna lista

Našu kvalitetu usluge su prepoznali mnogi poslodavci.

U nastavku navodimo samo neke od većih klijenata za koje smo obavili usluge:

 • GRADSKA UPRAVA – GRAD ZAGREB
 • MERCATOR-H d.o.o.
 • BANKA KOVANICA d.d.
 • ISTRATURIST UMAG d.d.
 • LIDL HRVATSKA d.o.o.k.d.
 • HP – HRVATSKA POŠTA d.d.
 • M SAN Grupa d.o.o.
 • SEIMENS d.d. - Zagreb
 • PHILIP MORIS d.o.o.
 • MAGMA d.d.
 • TROKUT d.d.
 • MEDICINSKI FAKULTET ZAGREB
 • VETERINARSKI FAKULTET
 • SPORTINA d.o.o.
 • ALLIANZ ZAGREB d.d.
 • TROHA-DIL d.o.o.
 • JAVNA USTANOVA „MAKSIMIR“
 • GRANOLIO d.d.
 • AUDIT d.o.o.
 • KBC ZAGREB
 • GRAD ZAGREB – GRADSKO POGLAVARSTVO
 • ERSTE SPARKASSEN OSIGURANJE d.d.
 • MAGIS ICT d.o.o.
 • AKTIVIS d.o.o.
 • HOTELJERSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
 • D.V. PETAR PAN
 • HIDRAULIKA KURELJA d.o.o.
 • O.Š. OROSLAVJE
 • BIROTEHNIK d.d.
 • BOSEC d.o.o.
 • HRVATSKI DUHANI d.d.
 • POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
 • KELVIN PROMET d.o.o.
 • MR SERVIS d.o.o.
 • CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.
 • C.I.O.S. d.o.o.
 • KREDITNA UNIJA GAMA
 • ZVIJEZDA d.d.
 • PLODINE d.o.o.
 • GRAD ZAGREB – URED GRADONAČELNIKA
 • PIK VRBOVEC – Mesna industrija d.d.
 • SIGMA STAN d.o.o.
 • SITNICA d.o.o.
 • S IMMORENT LAMBDA d.o.o.
 • AVENUE MALL
 • PARTING d.o.o.
 • LAGUNA - NOVIGRAD d.d.
 • SEIMENS d.d.
 • PHILIP MORIS d.o.o.
 • CITY EX d.o.o.
 • ENERGON d.o.o.
 • i dr.