Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Radnika za rad na siguran način

Poslodavac mora osigurati osposobljavanje radnika za rad na siguran način i to prilikom prvog raspoređivanja na radno mjesto, te prije provedbe svake promjene koja bi mogla utjecati na sigurnost i zdravlje na tom radnom mjestu.

Osposobljavanje se sastoji od stjecanja znanja i vještina, te se provodi na temelju Plana i programa osposobljavanja koji se izvode iz sadržaja procjene opasnosti i štetnosti na radnim mjestima.

Temeljem članaka 27. i 28. Zakona o zaštiti na radu, bez obzira na djelatnost tvrtke, poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni za rad na siguran način.

Temeljem članaka 27. i 28. Zakona o zaštiti na radu, te u skladu s odredbama članka 12. Okvirne direktive 89/391/EEC obveza osposobljavanja za rad na siguran način odnosi se na sve zaposlene bez obzira rade li u proizvodnji ili administraciji.

Osposobljavanje provodi ovlaštena ustanova koja posjeduje ovlaštenje za obavljanje osposobljavanja prema odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu ili od strane Poslodavca ako posjeduje ovlaštenje ministra nadležnog za rad, te ako ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za osposobljavanje radnika na siguran način.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne i educirane ljude, posjeduje potrebna ovlaštenja, kao i vizualno-tehničku opremu, na temelju čega Vam možemo ponuditi kvalitetno osposobljavanje u Vašim ili našim prostorijama, u terminima prilagođenima Vama.

Ako poslodavac dozvoli samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni, biti će prekršajno kažnjen po članku 108. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.