Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Radnika za pružanje Prve pomoći (u suradnji s medicinom rada)

Prva pomoć podrazumijeva postupke s ozlijeđenim i oboljelim osobama do njihove predaje na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Zakon o zaštiti na radu propisuje da je poslodavac dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći svim svojim radnicima. Obvezu osiguranja prve pomoći poslodavac jamči preko radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći, te osiguranjem materijala i opreme za pružanje prve pomoći.

Temeljem članka 62. Zakona o zaštiti na radu, propisano je da na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 radnika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći, te još po jedan na svakih daljnjih 50 radnika.

Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći provodi doktor specijalist medicine rada.

Tvrtka ATEST-KONTROLA u suradnji sa ordinacijom medicine rada, uz vizualno-tehničku opremu, Vam nudi kvalitetno osposobljavanje u Vašim ili našim prostorijama, u terminima prilagođenima Vama.

Ako poslodavac ne osigura navedeno osposobljavanje iz navedenog članka, biti će prekršajno kažnjen po članku 110. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.