Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Procjene opasnosti iz zaštite na radu

Procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina rizika glede nastanka i veličine ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.

Prema članku 18. Zakona o zaštiti na radu, Poslodavac je u cilju unapređenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, dužan procjenjivati opasnosti za život i zdravlje radnika radi njihovog sprječavanja ili smanjenja te je dužan izraditi ili posjedovati procjenu opasnosti i u tu svrhu osigurati sva potrebna sredstva.

Temeljem Pravilnika o izradi procjene opasnosti, procjenu opasnosti može izraditi sam poslodavac, ako ispunjava uvjete za obavljanje poslova na izradi procjene opasnosti i posjeduje rješenje nadležnog ministarstva ili izradu procjene povjerava ovlaštenoj ustanovi, odnosno trgovačkom društvu, koje posjeduje ovlaštenje nadležnog ministarstva za obavljanje poslova zaštite na radu.

Prema članku 13. Pravilnika o izradi procjene opasnosti, Revizija procjene obavlja se nakon svake smrtne, skupne ili teže ozljede, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti te poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika, izmjena u procesu rada koje utječu za sigurnost i zdravlje radnika te na temelju izvršnog rješenja inspektora rada odnosno najmanje svake dvije godine.

Prema članku 13. Pravilnika o izradi procjene opasnosti, Revizija procjene obavlja se nakon svake smrtne, skupne ili teže ozljede, utvrđenog slučaja profesionalne bolesti te poremećaja u procesu rada koji je mogao izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika, izmjena u procesu rada koje utječu za sigurnost i zdravlje radnika te na temelju izvršnog rješenja inspektora rada odnosno najmanje svake dvije godine.

Ako poslodavac ne izradi pisanu procjenu opasnosti, biti će prekršajno kažnjen po članku 108. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.