Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Poslodavca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu

Prema odredbama Pravilnika o programu, sadržaju i načinu provjere znanja poslodavca ili njihovih ovlaštenika iz područja zaštite na radu iz područja zaštite na radu moraju se osposobiti svi poslodavci i njihovi ovlaštenici u djelatnostima građevinarstva, prometa, skladištenja, veza, prerađivačke industrije, poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, te u svim drugim djelatnostima u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti te poremećaja u tehnološkom procesu zbog kojih bi mogla biti ugrožena sigurnost radnika.

Ovlaštenik je svaka osoba koja rukovodi radom jednog ili više radnika, na koju je prenijeto ovlaštenje u pisanom obliku.

Neposredni ovlaštenici su osobe koje neposredno rukovode radom radnika, tj. nadziru rad radnika (poslovođe, voditelji procesa i sl.), a ostali ovlaštenici predstavljaju ovlaštenike više razine.

Neposredni ovlaštenici su osobe koje neposredno rukovode radom radnika, tj. nadziru rad radnika (poslovođe, voditelji procesa i sl.), a ostali ovlaštenici predstavljaju ovlaštenike više razine.

Za svaki radni zadatak potrebno je imati određena znanja i vještine da bi rad bio učinkovit i da bi se postigli željeni rezultati. Zbog toga je člankom 26. Zakona o zaštiti na radu utvrđena obveza da poslodavci ili ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne i educirane ljude, posjeduje potrebna ovlaštenja, kao i vizualno-tehničku opremu, na temelju čega Vam možemo ponuditi kvalitetno osposobljavanje u Vašim ili našim prostorijama, u terminima prilagođenima Vama.

Ako poslodavac ne osigura navedeno osposobljavanje iz članka 26. Zakona o zaštiti na radu, biti će prekršajno kažnjen po članku 108. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 40.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.