Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Ovlaštenja

Rješenje izdano od MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA,
KLASA: UP/I-116-01/03-04/08
URBROJ: 526-08-05-6
Zagreb, 1. ožujka 2005.


Rješenje izdano od MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, ODJEL ZA VATROGASTVO,
BROJ: 511-01-91-UP/I-695/2-2001
Zagreb, 8. veljače 2001.


Rješenje izdano od MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA,
BROJ: 511-01-75-UP/I-5527/3-01-1/8
Zagreb, 12. prosinca 2001.


Rješenje izdano od MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA,
BROJ: 511-01-75-UP/I-4204/3-07-1/8
Zagreb, 18. lipnja 2007.