Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

U cilju zaštite osoba i imovine od požara, poduzimaju se mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara, sprječavanje nastajanja i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara kao i za pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. Pošto je čovjek osnovni i najvažniji čimbenik u svim navedenim mjerama i radnjama glede zaštite od požara, potrebno mu je osigurati osnovna znanja koja bi rabio u određenoj situaciji požarne opasnosti koja ga može zadesiti kod kuće, u stanu, na radnom mjestu i u drugim situacijama.

Temeljem članka 60. Zakona o zaštiti na radu, te u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara te pod-zakonskim propisima donesenim na temelju njega poslodavac je dužan osposobiti sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje, kojoj jesu ili bi mogli biti izloženi, mogu poduzeti mjere ili provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi opasnost otklonili ili smanjili, čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu.

Osposobljavanje provodi ovlaštena ustanova koja posjeduje ovlaštenje (suglasnost) nadležnog Ministarstva ili Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a u skladu s Programom i načinom osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom koje su propisani u pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne i educirane ljude, posjeduje potrebna ovlaštenja, kao i vizualno-tehničku opremu, na temelju čega Vam možemo ponuditi kvalitetno osposobljavanje u Vašim ili našim prostorijama, u terminima prilagođenima Vama.

Ako poslodavac ne osposobi sve radnike da u slučaju nastanka neposredne i ozbiljne opasnosti po život i zdravlje mogu poduzeti mjere ili provesti postupke, biti će prekršajno kažnjen po članku 110. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.