Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Ispravnosti sustava zaštite od munje (gromobranskih instalacija)

Sustavi zaštite od munje koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te zahtjeve propisane Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.

Način obavljanja redovitih pregleda sustava određuje se projektom građevine, a uključuje najmanje:


a) pregled u koji je uključeno utvrđivanje jesu li svi dijelovi sustava u ispravnom stanju,
b) mjerenje radi utvrđivanja je li sustav u cjelini ispunjava zahtjeve određene projektom građevine što uključuje ispitivanje sustava primjenom vezanih normi, normama na koje te norme upućuju, te odredbama navedenog Tehničkog propisa, a rezultati pregleda i utvrđenog stanja dijelova sustava upisuju se u zapisnik.

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja sustava provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od razdoblja navedenih u tablici:

Razina zaštite sustava Razdoblje između pregleda Razdoblje između ispitivanja i mjerenja Razdoblje između pregleda kritičnih dijelova*
I 1 godina 2 godine 1 godina
II 1 godina 4 godine 2 godine
III, IV 2 godine 6 godina 3 godine

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne ljude, posjeduje potrebnu opremu i ovlaštenja, na temelju čega Vam možemo ponuditi pregled i mjerenje sustava zaštite od munje.