Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Ispravnosti strojeva i uređaja s povećanim opasnostima

Poslodavac je dužan osigurati da sredstva rada, strojevi, uređaji i osobna zaštitna sredstva u svakom trenutku budu u ispravnom stanju. Time je dužan na propisani način redovito obavljati preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava koja koristi.

Prema Pravilniku o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima strojevi i uređaji s povećanim opasnostima su oni pri čijoj uporabi postoji opasnost za sigurnost i zdravlje radnika unatoč primjeni osnovnih pravila zaštite na radu.

Prema članku 52. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima u sljedećim slučajevima:

  • Prije njihovog stavljanja u uporabu,
  • Najmanje jedanput nakon dvije (2) godine njihove uporabe,
  • Poslije rekonstrukcije, a prije ponovnog početka korištenja,
  • Prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, ako su strojevi i uređaji premješteni s jednog mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljena i ponovo sastavljena.

Prema članku 53. Zakona o zaštiti na radu i u skladu s Pravilnikom o ispitivanju radne okoline te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, pregled i ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima može obavljati ovlaštena tvrtka, koja zadovoljava kadrovske i tehničke uvjete za obavljanje navedenih ispitivanja, te posjeduje ovlaštenje Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Republike Hrvatske.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne ljude, posjeduje potrebnu opremu i ovlaštenja, na temelju čega Vam možemo ponuditi pregled i ispitivanje svih strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, kao i ostalih sredstava rada, strojeva, uređaja i osobnih zaštitnih sredstava, te na temelju pozitivnog mišljenja izdati Uvjerenja za iste.

Ako poslodavac ne obavlja ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima ili ako ih ne obavi na propisani način ili u propisanim rokovima, te ako ne obavlja redovito preglede svih strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstava koja koristi, biti će prekršajno kažnjen po članku 110. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.