Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara

Svaka građevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja održavati na način da ispunjava bitni zahtjev zaštite od požara.

Poslodavac je dužan građevine namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima.

Provjera ispravnosti obavlja se na sljedećim izvedenim sustavima:

  • sustav za otkrivanje i dojavu požara;
  • sustav za gašenje požara plinskim sredstvima;
  • sustav za gašenje požara pjenom;
  • sustav za gašenje požara vodom;
  • sustav za gašenje požara vodenom maglom;
  • sustav za gašenje požara prahom;
  • sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;
  • hidrantska mreža;
  • uređaji i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija.

Prema članku 40., Zakona o zaštiti od požara, ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara korisnik je dužan provjeravati najmanje jednom godišnje.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, može obavljati samo pravna osoba koja ispunjava tehničke, kadrovske i materijalne uvjete prema Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara, te posjeduje ovlaštenje nadležnog Ministarstva.

O obavljenoj provjeri izvedenog sustava sastavlja se zapisnik o ispitivanju.

Zapisnik o provjeri koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti izvedenog sustava, pravna osoba koja je obavila provjeru dužna je dostaviti nadležnom inspektoratu unutarnjih poslova policijske uprave u roku od 7 dana od dana obavljenog ispitivanja.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne ljude, posjeduje potrebnu opremu i ovlaštenja, na temelju čega Vam možemo ponuditi provjeru ispravnosti stabilnih sustava, uređaja i instalacija, te na temelju pozitivnog mišljenja izdati Uvjerenja za isto.