Atest

UPRAVLJANJE KVALITETOM
ISO 9001:2008

Tvrtka ATEST-KONTROLA poslove u djelatnosti obavlja primjenom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008, o čemu posjeduje certifikat.

Fizikalnih štetnosti u radnom prostoru i okolišu (temp., vlaga, rasvjeta, buka, strujanje zraka)

Kako bi radnicima osigurao uvjete za rad na siguran način, poslodavac je dužan utvrditi štetne utjecaje radnih procesa u radnim prostorijama. Kako bi iste utvrdio, potrebno je obaviti ispitivanja u radnom okolišu koja obuhvaćaju ispitivanje fizikalnih (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije) i kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para i prašina).

Prema članku 50. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama:

  • u kojima proces rada utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka,
  • u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracija,
  • u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari,
  • u kojima pri radu nastaju opasna zračenja,
  • u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću osvijetljenost.

Sve vrste navedenih ispitivanja, osim ispitivanja temperature, vlažnosti i brzine strujanja zraka, poslodavac je dužan obavljati i u radnim prostorima izvan radnih prostorija.

Prema članku 50. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan na propisani način obavljati ispitivanja u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine.

Tvrtka ATEST-KONTROLA zapošljava stručne ljude, posjeduje potrebnu opremu i ovlaštenja, na temelju čega Vam možemo ponuditi ispitivanje fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu, te na temelju pozitivnog mišljenja izdati Uvjerenja za iste.

Ako poslodavac ne obavlja ispitivanja u radnom okolišu ili ako ih ne obavi na propisani način ili u propisanim rokovima, biti će prekršajno kažnjen po članku 110. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna (za pravnu osobu), a za prekršaj po istom članku kaznit će se novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna i odgovorna osoba pravne osobe.